Hjernesagen og BAKOBA samarbejder om at hjælpe rehabilitering og forebyggelse af hjerneskader.

Hjernesagen er en landsdækkende forening for mennesker ramt af hjerneskader; fx fra en blodprop eller blødning i hjernen, og disses pårørende.

Hjernesagen gør et stort arbejde for at informere om og hjælpe os alle til at beskytte vores hjerner bedre; med det formål at forebygge at mennesker rammes af blødning eller blodprop i hjernen. Dertil sikrer Hjernesagen, at mennesker, der rammes af blodprop eller blødning i hjernen, får den bedst mulige behandling, genoptræning og rehabilitering, samt sikrer den bedst mulige støtte til de ramte og pårørende.

BAKOBA ønsker at støtte denne gode sag. BAKOBA aktiverer både krop og hjerne gennem leg og samtidig træner og udfordrer BAKBOA børn og voksnes kreativitet og motorik - alt til fordel for hjernens helbred.
Vi støtter Hjernesagens gode sag ved at donere legetøj, som Hjernesagen bruger på events og sælger på deres hjemmeside.

"Det gode liv sidder i hjernen" - "The good life is in the brain"

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen er protektor for Hjernesagen

prinsesse mary

Kronprinsessens engagement har stor værdi for Hjernesagens arbejde og er med til at sætte fokus på, hvordan det er at leve med følgerne efter en hjerneskade. Det betyder meget for Hjernesagen, at Kronprinsessen møder op til arrangementer og viser sin støtte på hjerneskadeområdet.