Stimulerer Kreativitet

Med BAKOBAs forpliktelse til ferdighetsutvikling og en ubøyelig dedikasjon til å fremme uendelige muligheter, fremstår BAKOBA som en kraftig katalysator for å tenne kreativitetens flammer hos individer i alle aldre og bakgrunner.

BAKOBAs innovative plattform oppmuntrer ikke bare til forbedring av ferdigheter, men åpner også opp for en verden av muligheter som kun begrenses av ens fantasi.

BAKOBA anerkjenner den dype betydningen av ferdighetsutvikling som en hjørnestein for personlig vekst og prestasjon. Gjennom sin mangfoldige tilnærming gir BAKOBA individer muligheten til å styrke sine ferdigheter, enten det er innen kunst, vitenskap eller en rekke andre felt. Ved å tilby ulike veier for ferdighetsbygging gjør denne plattformen det mulig for lærende å nå nye nivåer av dyktighet og kompetanse.

Utvikler Motoriske Ferdigheter

Barn begir seg ut på en transformerende reise av motorisk ferdighetsutvikling når de engasjerer seg i den immersive og taktile verdenen av BAKOBA-lek.

BAKOBA's innovative og praktiske byggeaktiviteter gir en dynamisk og fengslende plattform for unge sinn å dyrke essensielle fysiske evner, samtidig som de har det kjempegøy.

BAKOBA's byggeaktiviteter er designet med et dobbelt formål:

Stimulere et barns fantasi. Fremme fysisk engasjement. Å bygge strukturer, skape former og montere unike design ikke bare tenner kreativitetens gnister, men krever også en delikat balanse av koordinasjon, presisjon og motorisk kontroll.

Barn blir arkitekter av sine egne fantasiverdener, manipulerer BAKOBA-brikker for å gi liv til ideene sine, alt mens de finsliper motoriske ferdigheter.

STEM.org Sertifisert

Som en STEM-leketøy støtter BAKOBA utviklingen av ingeniør-, kunst- og matematikkferdigheter. BAKOBA anerkjennes for å bidra til barns læring og utvikling.

Les mer om STEM her